Knihy Břetislava Kafky v samizdatu

Psychologie podvědomí - Břetislav Kafka
Jen málokoho překvapí, že v době hluboké totality nesměly být knihy Břetislava Kafky vydávány ani jinak šířeny. Komunistický aparát pronásledoval nejen disidenty a jejich tvorbu, ale snažil se i potlačit vše související s vírou a duchovním rozvojem člověka. Zájemci o Kafkovo dílo tak byli odkázáni na ilegální činnost samizdatu.
Kopie knih Břetislava Kafky (především stěžejního díla Nové základy experimentální psychologie) si však tu a tam přeci jen cestu ke svým čtenářům našly. Rizika však byla značná...

Tisklo se "jak se dalo"

Abychom si mohli udělat lepší obrázek o tom, jak bylo takové kopírování pracné, je potřeba si představit, že "tisk" probíhal prostým opisem na psacím stroji. Vrstvy tenkého a zároveň poloprůhledného průklepového papíru se prokládaly kopírákem, který jednostranně barvil, a bylo tedy možné pořídit hned několik strojových kopií najednou. Aby se dalo v takové knize dobře číst, bylo vždy zapotřebí podložit daný list bílým papírem, čímž text z průhledného "průklepáku" lépe vystoupil.

Pokročilejší možností pro samizdatovou tvorbu bylo využití tzv. cyklostylů či ormigů. Kopírování na těchto zařízeních bylo sice pohodlnější, avšak všechny tyto kopírovací stroje byly registrované a velmi přísně hlídané státním aparátem. I proto byl v samizdatové tvorbě nejčastěji používaný právě přepis na stroji. Ten byl sice velmi pracný, zato o něco bezpečnější, neboť psací stroj mohl beztrestně vlastnit kdokoliv.

Není třeba připomínat, že výroba každé knižní kopie byla vykoupena nemalým lidským úsilím. A nejen to. Každý, kdo se podílel na výrobě či distribuci těchto ilegálních knih, byl takříkajíc neustále "jednou nohou v kriminále". Stálo to za to? Bez pochyby!

Psychologie podvědomí

Jednu z knih této samizdatové tvorby nám zapůjčil k nahlédnutí pan Milan Beran (na fotografii níže). Právě díky němu vám zde můžeme ukázat skutečně unikátní kus, který je jedním ze série pouhých 20 vyrobených kopií. Kde skončily ostatní, již není známo. Doufejme, že ne v rukou bývalé státní policie. Jedná se o knihu s titulem Psychologie podvědomí, dnes vydávanou pod názvem Nové základy experimentální psychologie, ovšem v jejím posledním originálním vydání. V takové obsahové podobě, ve které ji zanechal Břetislav Kafka na sklonku svého života.

Milan Beran
Psychologie podvědomí - B. Kafka

Dar od pátera Blahníka

Samotný původ této knihy je však neméně zajímavý. Pan Milan Beran ji totiž obdržel od pátera Blahníka, který v té době působil na Náchodsku, blízko rodiště Břetislava Kafky. "Páter Blahník se i osobně zúčastnil Kafkových pokusů. Od roku 1943 byl totiž kaplanem v Úpici a v Červeném Kostelci, kde to dotáhl na děkana. Odtud jej pak StB nachala přeložit a později zavřít," vysvětluje p. Beran a dodává, že knihu od něj obdržel darem. Za zmínění stojí jistě i fakt, že pan Beran si podobně jako páter Blahník "užil" s totalitní zlovůlí své.

Jen ti nejbližší věděli, že páter Blahník byl v roce 1970 (v Brně) tajně vysvěcen na biskupa. Mezi hrstku vyvolených nakonec patřil i pan Beran, který mu občas při obřadech ministroval a kterého také Blahník přivedl ke studiu teologie. Po letech studií a úspěšném složení zkoušek (vše samozřejmě v přísném utajení ilegality) vysvětil Josef Blahník pana Berana na kněze. Psal se rok 1978 a totalitní režim byl v plné síle. Stejně jako Josef Blahník se tak nakonec ani Milan Beran nevyhnul pobytu za mřížemi.

4 roky ve vyšetřovací vazbě

Ve vyšetřovací vazbě strávil Milan Beran dnes jen těžko uvěřitelné 4 dlouhé roky, aby byl nakonec propuštěn pro nedostatek důkazů. "Když mi ten estébák tenkrát řekl, že pokud nebudu mluvit, můžou si mě tam nechat klidně 3 - 4 roky, v duchu jsem se tomu smál. Myslel jsem si, že to není možný... Bohužel to možný bylo," vypráví dnes o svém pohnutém osudu pan Beran. Jeho zážitky i to, jak bylo celé obvinění nesmyslně vykonstruováno tehdejší StB, jsou zaznamenány na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů – odkaz zde.

Přednášky Františka Ducháče

Zpět ale k dílu Břetislava Kafky. To nebylo šířeno jen písemnou formou. Po mistrově smrti se ujal série přednášek pan František Ducháč, jeho dlouholetý přítel a účastník celé řady Kafkových pokusů. "Bylo to asi 20 témat, které měl tehdy skutečně dobře propracované," dodává pan Beran, přímý účastník těchto sezení. "V místnostech bylo vždy plno, byl o to tenkrát velký zájem." (pozn.: Na těchto přednáškách byly také pořízeny zvukové nahrávky pana Ducháče, o které se opírá nedávno vydaná kniha autora Jana Laštovičky - Cesta ke světlu.)

Jsme upřímně rádi, že ani 20 let totalitní ideologie nedokázalo vymazat z paměti našeho národa úctu k lidem, jakými byli právě Břetislav Kafka, či biskup Josef Blahník. Zároveň bychom rádi poděkovali panu Beranovi, že se s námi podělil o své zkušenosti a vzpomínky na nelehké životní období, s kterým se dokázal vypořádat s obdivuhodnou silou. Děkujeme.


autor: mk

Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie