Jakub Kroulík - mentalista, hypnotizér

Jakub Kroulík
autor fotografie: Lukáš Bíba
Rozvážné pohyby, chůze i hlas. Vzezřením aristokrat anglického střihu. Ostatně kvalitní oblek, vázanka a manžetové knoflíčky patří k jeho profesi stejně neodmyslitelně, jako ke kuchaři noblesní rondon. Jakub Kroulík je mentalistou a hypnotizérem v jedné osobě. Sešli jsme se v příjemné čajovně v centru Prahy, abychom si popovídali o hypnóze, o panu Kafkovi, ale i běžném životě.
Jak se máte?
Mám se dobře, děkuji za optání. Jak se máte Vy?

Já hekticky, ale to je setrvalý stav. Jak Vy to děláte, že vždy působíte tak klidně a vyrovnaně. Dokáže Vás vůbec někdy něco rozčílit?

Vlastně ani ne. Já jsem takový beznadějný optimista. I když někdy dojde na nějakou vypjatější nebo zdánlivě beznadějnou situaci, vidím v tom hned výzvu v pozitivním slova smyslu.

To se učí na kurzech pozitivního myšlení?
To nevím, já to tak mám od malička, přirozeně.

Neříkejte mi, že ani třeba bezohledný řidič na silnici Vás nevykolejí? Někdo Vás začne vybržďovat a...
To mi nevadí. Já si jen řeknu: "Kam spěchám? Vždyť jde o to jen dojet, nic víc...". Uvědomuju si ale, že tímto svým neustále pozitivním přístupem můžu lidi kolem sebe rozčilovat. S tím ale nic nenadělám. (usměje se)

Je osobní klid a vyrovnanost důležitým předpokladem pro práci s hypnózou, nebo to jde i bez toho?
Je to určitě výhoda. S tímto přístupem se lidé, se kterými pracuji, dokáží lépe uvolnit a otevřít pro spolupráci. Naopak pokud by byl hypnotizér impulzivní, a přeskakoval by z jedné myšlenky na druhou, mohli by se ho lidé začít obávat. Řeknou si třeba: "Co když budu v hypnóze a hypnotizéra popadne nějaký cholerický amok?". Spolupráce bez vzájemné důvěry by k ničemu nevedla. Takže ano, rozvážnost a vnitřní vyrovnanost jsou pro hypnotizéra důležité.

Jakub Kroulík
Jakub Kroulík
zdroj fotografie: hypnotizer.info
Naposledy jsme se potkali v Červeném Kostelci při příležitosti vzpomínky na Břetislava Kafku, známého hypnologa a léčitele. Máte k tomuto kraji nějaký bližší vztah? Co pro Vás jméno Břetislav Kafka znamená?
Pocházím ze Rtyně v Podkrkonoší, což je do Kostelce co by kamenem dohodil. Břetislav Kafka je pro mne určitě inspirací. Já jsem ho bohužel nezažil, ale jeho výzkum a efekty, kterých dosahoval, mě velmi zaujaly. Je zajímavé, že Kafkovo jméno je v našem kraji jakoby "zakázané". Dlouhou dobu se o něm vůbec nemluvilo, i když je to nepochybně velká osobnost, která všude jinde, třeba i tady v Praze, je pořád známá.

Otevřete-li téma hypnózy nebo parapsychologie, Kafkovo jméno dříve nebo později vždy zazní. Paradoxně, když jsem se chtěl o Kafkovi bavit s někým z místních v Kostelci nebo ve Rtyni, nikdo příliš sdílný nebyl, naopak. Lidé většinou ztiší hlas a dají vám najevo, že o Kafkovi moc mluvit nechtějí. Samozřejmě mě to o to víc zajímalo, zakázané zkrátka přitahuje pozornost. A potom, co jsem si přečetl v jeho knihách o pokusech s hypnózou, byla mým hnacím motorem touha vyzkoušet, jestli by mi to mohlo taky fungovat, jestli na to třeba mám nadání jako on.

Čím si to "tajemno" kolem Kafky vysvětlujete?
Důvodů bude asi více. Víte, Kafka byl výjimečný hypnotizér. Jeho efekty, které i veřejně předváděl, byly často dechberoucí. Přitom platí to, že pokud si lidé nedokáží něco vysvětlit, připisují to na vrub něčeho nadpřirozeného. Navíc se od jeho smrti šuškalo mezi místními, že se pan Kafka na smrtelné posteli odmítl vyzpovídat. Údajně přiznal, že ve svém výzkumu zašel příliš daleko. Osobně si ale myslím, že je to nesmysl. Ostatně řada lidí je i dnes přesvědčena, že samotná hypnóza je církví zakázána.

A není?
Není. V bibli jsou pasáže, které odsuzují, respektive zakazují, různé hadače z hvězd, střev nebo třeba falešné proroky a věštce. S tím ale nemá hypnóza nic společného. Ta pracuje s podvědomím člověka. S informacemi, které si tam uložil nebo ukládá. Neprorokujeme ani nevěštíme budoucnost, sám asi cítíte ten rozdíl. Je pravda, že hypnóza je fenomén, který ani dnes nemá jasnou definici, stále se dochází k novým poznatkům. Ale není to nic nadpřirozeného. A to dobře věděl i Kafka.

Pravdou je, že v knize Cesta ke světlu - Odkaz Břetislava Kafky se kardinál Miloslav Vlk dokonce pochvalně vyjádřil ke Kafkovým knihám s tím, že: "...mohou pomoci dnešnímu člověku na správné cestě hledání". To moc nezní, jako by církev nesouhlasila s Kafkovou činností, spíše naopak.
Přesně tak. A nebyl to pouze kardinál Vlk, kdo se ke Kafkovi a jeho dílu vyjádřil pozitivně. Byli to rovněž kardinálové Josef Beran a Štěpán Trochta nebo třeba i kardinál František Tomášek. Kafka tak mohl mít jen těžko pocit, že by jeho práce mohla být katolickou církví vnímána negativně.

Kromě toho nezapomínejme, že pan Kafka provozoval dílnu na chrámové práce a velmi úzce spolupracoval s mnoha farnostmi. To by jistě nebylo možné, kdyby byl Kafka považován církví za heretika. Což samozřejmě nebyl. Pan Kafka byl silně věřící, pravidelně navštěvoval kostel. A tak bychom mohli pokračovat dál. Faktických argumentů je celá řada. Chápu ale, že kdo nemá moc povědomí o hypnóze a neví, jak funguje, může na něj vše působit velmi tajemně a lidská fantazie je v tomto směru nezměrná.

Jakub Kroulík
Jakub Kroulík
zdroj fotografie: hypnotizer.info
A jak je to s vámi a hypnózou? Je známo, že pan Kafka se k hypnóze dostal víceméně náhodou. Bylo to u Vás podobné?
Moje první zkušenost rozhodně náhodná nebyla. Byl jsem inspirován právě Kafkou, na jehož knihách jsem v mládí vyrůstal. Jeho pokusy působily velmi zajímavě a já je chtěl zažít na vlastní kůži. Proto jsem začal hledat někoho, kdo hypnózu ovládá, abych si to mohl vyzkoušet.

A povedlo se?
Nakonec ano, ale nebylo to hned. Navštívil jsem několik takzvaných "hypnotizérů", kteří kolem mě mávali rukama, říkali různé sugesce, ale já nic necítil, nestalo se vůbec nic. To mě celkem zklamalo. Hledal jsem proto dál. Vždy, když jsem se dozvěděl o někom, kdo je vyhlášený, že ovládá hypnózu, jel jsem se za ním podívat. A nezůstalo jen u Čech. Byl jsem také v Německu, Anglii a nakonec jsem v Polsku nalezl jednoho šamana - hypnotizéra, kterému se povedlo mne do hypnózy skutečně uvést.

Jaké to bylo? Splnilo to Vaše očekávání?
Bylo to úžasné. Příjemný stav, který jsem si skvěle užil. Lidé se většinou hypnózy obávají, ale naprosto zbytečně. Sám jste viděl minulý týden v Červeném Kostelci (pozn.: odkaz na fotografie z besedy o hypnóze zde), jak byly všechny subjekty po hypnóze v celkové pohodě a příjemně odpočinutí.

Je pravda, že lze uvést do hypnózy skutečně každého člověka?
Je to tak, opravdu každého. Jedinou otázkou je, jak rychle. U někoho to jde ihned, a s někým je potřeba pracovat trochu déle, než se to povede. Je pravda, že do cca padesátých let minulého století se řešily různé škály sugestibility. Mělo se za to, že někdo je více sugestibilní a daří se jej uvést do hypnózy dobře, jiný je na tom hůře, a pak jsou jedinci, které se nepodaří zhypnotizovat vůbec. Dnes se ale přichází na to, že nezáleží na stupni sugestibility, jako spíše na technice, kterou na člověka použijeme. Zhypnotizovat lze skutečně každého, ovšem nelze na všechny aplikovat stejný postup, to by nefungovalo. Rozdíly jsou tedy v technikách a rychlosti, s jakou do hypnózy subjekt vstoupí.

Dobře, řekněme, že jsem v hypnóze. Je něco, čeho bych jako subjekt nebyl schopen? Například, mohl bych se pod Vaší sugescí sám poškodit? Třeba se popálit o svíčku, přičemž bych necítil žár?
Určitě ano. Nicméně takové pokusy se nedělají. Jednak je to za hranicí etiky, a za druhé by takové věci ani nemělo význam testovat. Výsledky by nebyly vědeckou komunitou přijaty, právě z důvodu porušení etiky. A samozřejmě ani nemluvíme o tom, že bychom se pohybovali na hraně zákona.

Jakub Kroulík
Jakub Kroulík
zdroj fotografie: hypnotizer.info
Tomu rozumím. Šlo mi spíš o to zjistit, jak hodně lze převzít vládu nad subjektem a jestli se v určité fázi nezačne podvědomí bránit.
Věřím, že v tomto ohledu žádné hranice nejsou. Zkrátka jaké prostředí si spolu v hypnóze "namodelujeme", v takovém se budeme pohybovat. Hypnózou lze navodit pocit chladu, tepla, zvýšit nebo i snížit tělesnou teplotu. Nicméně všechny tyto stavy mohou být kontraproduktivní. Řekněme například, že máte vysokou teplotu a já Vám ji v hypnóze snížím k normálu. Tím jsme sice potlačili symptom, ale příčinu jsme vůbec nevyřešili. Naopak se Váš stav může zhoršit, protože i ta horečka má v léčebném procesu svůj význam. To samé se týká i bolesti a podobně. Proto je lepší se do takových věcí vůbec nepouštět.

Nicméně že to funguje, to je vyzkoušené. Testovalo se to například s ledovou lázní. Pokusná osoba do ní vložila ruku a měřil se čas, jak dlouho v ní vydrží. Rozdíl byl zásadní. Zatímco standardně už během chvilky začnete doslova mrznout a ruku vytáhnete, člověk v hypnóze vůbec chlad nevnímá. Cítí se v pohodě a v ledové tříšti by vydržel s rukou neomezeně dlouhou dobu.

Může se stát, že by se člověk z hypnózy neprobudil? Co se s tím dá dělat?
Člověk se z ní probudí vždycky. Není znám případ, že by se někdo neprobudil. To je i odpověď na častou otázku, co by se stalo, kdyby třeba hypnotizér v průběhu hypnózy odešel, nebo zemřel, co se stane se subjektem? Vůbec nic. Hypnotický trans přejde plynule do spánku. Prospíte se a za takových 7 až 8 hodin normálně procitnete do plného vědomí. Zkrátka jako byste se vyspal běžným způsobem.

Aha, tak to je dobrá zpráva. Myslel jsem, že by musel být povolán jiný hypnotizér...
To opravdu není třeba, nehrozí vůbec nic.

V Kafkových knihách jsou popisovány pokusy, kdy subjekty v hypnóze měly různé paranormální schopnosti. Pan Kafka tak zkoušel třeba mimosmyslové vnímání, jasnovidectví. Vás nikdy takové pokusy nelákaly?
Samozřejmě by mě to zajímalo. Na experimenty tohoto typu je ovšem potřeba mít vhodné médium. A z vlastní zkušenosti vím, že někoho takového není vůbec jednoduché sehnat. V okamžiku, kdy lidé vidí, co umím, jak hypnóza funguje i na osoby, kteří se jí vědomě vzpírají, nezřídka se toho začnou bát. V jejich očích je hypnóza něco paranormálního, ač víme, že není.

Jakub Kroulík
Jakub Kroulík
zdroj fotografie: hypnotizer.info
Zrovna na mé minulé besedě se mi přihlásilo z publika pět schopných médii, která vyšla na podium připravena spolupracovat. V momentě, kdy jsem první uspal podáním ruky, tři lidé z oněch pěti se zvedli a odešli si sednout zpět do hlediště. Já chápu, že člověk může znejistět, když vidí, že pán vedle něj tvrdě usne po podání ruky. Navíc upadl do spánku hned, takže to působilo trochu dramaticky. Ale nic nadpřirozeného v tom opravdu není. Prostě takhle to funguje. Zbyli mi tam tedy 2 lidé, oba fungovali skvěle a příjemně si to užili.

Některé Kafkovy experimenty byly zřejmě i časově dosti náročné.
A to je další věc. Kafka měl schopná média, která byla ochotná dlouhodobě spolupracovat, podílet se na výzkumu. To od nich často vyžadovalo velkou časovou oběť. Je potřeba experimenty připravit, vyzkoušet. Médium by tak mělo být ideálně odněkud z blízkého okolí. Co je Vám platné schopné médium z Moravy, když žijete v Praze? Navíc všichni máme nějaké civilní povolání, nemůžeme každý den věnovat několik hodin experimentům. Zkrátka není to jednoduché.

A jak často se hypnózou zabýváte Vy osobně? Je potřeba ji nějak trénovat?
Určitě. De facto neustále zpětně analyzuji svoji práci, abych věděl, v čem se můžu zlepšit. Je potřeba se umět správně naladit na lidi, s kterými pracuji. Je to vlastně o tréninku takové té každodenní komunikace. Mým cílem totiž není dělat hypnózu prostřednictvím různého zaříkávání, sugescí a indukcí. Chtěl bych, aby to fungovalo hezky, rychle a přirozeně...

Zvažoval jste, že byste někdy i pomocí hypnózy léčil?
Hypnózou lze lidem velmi úspěšně pomoci od různých zlozvyků, jako třeba kouření, přejídání se a podobně. Můžete je zbavit i široké škály fóbií. Nicméně, léčit by měli doktoři s příslušnou kvalifikací. Já lékař nejsem a proto se jim do jejich práce nepletu.

Často se nás lidé ptají, jestli nevíme o někom, kdo by v díle B. Kafky pokračoval. Myslím tím hypnologa, který by zkoumal možnosti médií např. v oblasti mimosmyslového vnímání. Prováděl by nějaký výzkum. Nasměroval byste někam naši pozornost?
V tom Vás bohužel zklamu. Ani já o nikom takovém nevím. Víte, neznám příliš hypnologů, kteří by měli takovou praxi a zkušenosti, jaké měl Břetislav Kafka. A pokud by i nějací byli, zřejmě nemají vhodné médium na podobné experimenty. Tak to bohužel je.

Ještě jedna otázka závěrem. Pokud byste měl možnost se s Břetislavem Kafkou osobně setkat, chtěl byste se ho na něco zeptat?
To souvisí s tím předchozím dotazem. Pan Kafka bohužel neměl žádné následovníky, takže bych se moc rád stal jeho učněm, to by bylo fantastické. Rád bych se i osobně účastnil některých experimentů, které jsou řekněme "spekulativní", a moc rád bych v nich pokračoval.

Témat na rozhovor by bylo ještě celá řada, proto věřím, že se s Vámi nepotkáváme naposledy. Ještě nám poraďte, kde bychom Vás mohli zastihnout při Vašich veřejných ukázkách hypnózy?
Samozřejmě, mé besedy probíhají po celé České republice. Jejich aktuální seznam najdete na mých stránkách www.hypnotizer.info. Máte-li proto zájem se podívat na praktickou ukázku hypnózy a třeba si ji i zažít (zájemce vybírám z publika), jste srdečně zváni.


autor: mk

Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie