Kontaktujte nás

Naše stránky jsou věnovány odkazu Břetislava Kafky, který byl výjimečným hypnologem, léčitelem a světově proslulým badatelem v oblasti experimentální psychologie a parapsychologie. Máte-li k dispozici jakékoliv materiály týkající se tohoto autora, které doposud nebyly zveřejněny (ať již se jedná o fotografie, audio-nahrávky, či historické dokumenty) a myslíte si, že by neměly být zapomenuty, neváhejte nás kontaktovat. Bude-li to možné, velice rádi je zde zveřejníme. Naše adresa je: info@bretislavkafka.cz.

Břetislav Kafka zkoumal pomocí svých subjektů, které uváděl do hypnózy, jasnovidectví, telepatické, psychokinetické či léčitelské schopnosti. Uvádí se, že během svého života zhypnotizoval přibližně 15.000 osob! Množství a kvalita poznatků, které tak díky svému experimentálnímu výzkumu nashromáždil, jsou vskutku impozantní.

Smyslem jeho práce však nebyla pouze badatelská činnost, ale především pomoc lidem. Své znalosti a zkušenosti tak sdílel s širokou veřejností prostřednictvím svých knih. Tituly Nové základy experimentální psychologie, Kultura rozumu a vůle a Parapsychologie si můžete objednat právě u nás na těchto stránkách. Kromě zakoupení knih Břetislava Kafky se zde máte možnost dozvědět základní informace o autorovi, prohlédnout si fotografie a připravujeme také sekci se zajímavými internetovými odkazy, či s příspěvky právě od Vás, našich návštěvníků.

Děkujeme Vám!

www.BretislavKafka.cz
Ing. Michal Kadleček
tel.: 737 648 378
IČ: 87884399
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie