Duchové


        

Spiritismus a vyvolávání duchů

  jsou založeny na předpokladu, že existuje jakási osobní nesmrtelnost, tedy že zemřelí existují po své smrti dále jako netělesné bytosti - duchové, a s těmito duchy lze za určitých okolností navázat kontakt, komunikovat s nimi. Duchové jsou vlastně duše zemřelých, které lze vyvolat nejčastěji pomocí média či různých pomůcek (svíčka, stolek, sklenička, atd.).

        Spiritismem se zabýval například profesor psychologie Charles Richet, držitel Nobelovy ceny. Ten předložil Francouzské akademii věd řadu námitek a pochybností, které jej ve svém důsledku vedou k odmítnutí spiritistické teorie. Richet se mimo jiné podivuje nad malichernostmi, kterými se duchové zabývají. "Je zarážející jak

duchové zapomínají

 na věci důležité, místo toho se vrací na svět, aby se zabývali manželovým knoflíkem…". Co však způsobuje všechny ty paranormální jevy pokud ne duchové?

        Kafka se této problematice detailněji věnuje hned v několika kapitolách knihy Parapsychologie. Sám byl přítomen celé řadě seancí, kde se "duchové" nějakým způsobem projevili či měli projevit. Za všechny uveďme alespoň jeho účast na seanci, kam byl pozván ředitelem školy z Nemojova. Úryvek z knihy naleznete zde. "V průběhu spiritistických seancí se

skuteční duchové

 projeví jen v nepatrné části proklamovaných případů" uvádí k tématu Kafka. V tomto, stejně jako v řadě jiných případů, se spíše než duchové projevily síly podvědomí lidské duše, která nepochybně vládne udivujícími schopnostmi a silami.

Motto:
"Sedare dolorem divinum opus est"
(Tišit bolest jest božské dílo)

objednávka knih Břetislava Kafky


Břetislav Kafka - knihy skladem


Copyright © 2011 - 2021 |

Duchové - spiritismus

| Všechna práva vyhrazena.
kontakt: info@bretislavkafka.cz | Designed by MK.