Duchové

Spiritismus a vyvolávání duchů

Spiritismus a vyvolávání duchů jsou založeny na předpokladu, že existuje jakási osobní nesmrtelnost, tedy že zemřelí existují po své smrti dále jako netělesné bytosti - duchové, a s těmito duchy lze za určitých okolností navázat kontakt, komunikovat s nimi. Duchové jsou vlastně duše zemřelých, které lze vyvolat nejčastěji pomocí média či různých pomůcek (svíčka, stolek, sklenička, atd.).

Pochybnosti okolo spiritismu

Spiritismem se zabýval například profesor psychologie Charles Richet, držitel Nobelovy ceny. Ten předložil Francouzské akademii věd řadu námitek a pochybností, které jej ve svém důsledku vedou k odmítnutí spiritistické teorie. Richet se mimo jiné podivuje nad malichernostmi, kterými se duchové zabývají. "Je zarážející, jak

duchové zapomínají

na věci důležité, místo toho se vrací na svět, aby se zabývali manželovým knoflíkem…". Co však způsobuje všechny ty paranormální jevy pokud ne duchové?

Duchové nebo síla podvědomí?

Kafka se této problematice detailněji věnuje hned v několika kapitolách knihy Parapsychologie. Sám byl také přítomen celé řadě seancí, kde se "duchové" nějakým způsobem projevili, či měli projevit. Ve své knize Nové základy experimentální psychologie pak B. Kafka přímo popisuje svoji účast na seanci, kam byl pozván ředitelem školy z Nemojova. Úryvek z knihy si můžete přečíst zde v odkazu - Spiritistická seance.

"V průběhu spiritistických seancí se

skuteční duchové

projeví jen v nepatrné části proklamovaných případů" uvádí k tématu Kafka. V tomto, stejně jako v řadě jiných případů, se spíše než duchové projevily síly podvědomí lidské duše, která nepochybně vládne udivujícími schopnostmi a silami.
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie