Obchodní podmínky

     1. Nákupní řád

Nákupní řád upravuje vztahy a vymezuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.bretislavkafka.cz.

Provozovatel - dále jen Prodávající
Ing. Michal Kadleček
Dvorecká 308/6, Praha 4, 147 00
email: info@bretislavkafka.cz
tel.: 737 648 378
IČ: 87884399
DIČ: CZ7606023227

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4


Zákazník - dále jen Kupující
Kupujícím je každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.


     1.1.Základní ustanovení

a) Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

b) Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

c) Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

d) Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

e) Ceny zboží a manipulačních poplatků jsou platné do přijetí potvrzení objednávky.

f) Kupující se zavazuje vyplnit objednávku pravdivě a odebrat objednané zboží.

g) Prodávající si vyhrazuje právo nezrealizovat objednávku, jestliže jsou údaje v objednávce evidentně vadné.

h) Prodávající si vyhrazuje právo neprovést objednávku kupujícímu, který opakovaně nepřevzal zboží či je u něj vedena pohledávka.

i) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.


     1.2. Způsob doručení a platba za zboží

Dobírka
a) Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně knih připočítáváme 158Kč za poštovné, balné a dobírku. Celkovou částku zaplatíte při převzetí zásilky.

b) Platbu "na dobírku" lze realizovat pouze při odeslání knih na území České republiky.

Převod na účet
a) V případě odeslání knih na území České republiky uhradí kupující platbu na účet číslo: 670100 - 2208927437 / 6210 jako variabilní symbol uvede telefonní číslo, které vyplnil v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně knih připočítáváme 110Kč za poštovné a balné.

b) V případě odeslání knih na Slovensko vyčká kupující na platební informace, které mu budou zaslány na jím uvedený email. Platební informace budou obsahovat částku v CZK, přepočtenou částku na EUR a číslo účtu, na které zákazník zvolenou částku uhradí. Jako variabilní symbol nebo účel platby vyplní zákazník telefonní číslo, které uvedl v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně knih připočítáváme 240Kč za poštovné a balné.

c) Kupující obdrží po realizaci objednávky výzvu k úhradě, prostřednictvím emailu nebo telefonicky, kde bude potvrzena celková částka za objednané zboží. Toto opatření zabraňuje platbě a následnému vrácení peněz v případě, že některý z titulů není momentálně na skladě a z tohoto důvodu se mění celková suma.

d) Po připsání celkové částky na bankovní účet prodávajícího bude kupujícímu zásilka ihned odeslána.

e) Pokud prodávající neobdrží platbu na svůj účet do 14 dnů od zaslání výzvy k úhradě, bude objednávka automaticky zrušena.

     2. Reklamační řád

Naše knihkupectví se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Při reklamaci zašle kupující reklamované zboží společně s kopií faktury vystavené prodávajícím a popisem vady na adresu prodávajícího jako doporučený poštovní balík. Dobírková zásilka nebude přijata. Současně s reklamací kupující uvede, zda v případě kladného vyřízení reklamace požaduje reklamované zboží vyměnit za zboží bezvadné, či zda požaduje vrátit kupní cenu. Požaduje-li kupující vrácení kupní ceny, zašle na adresu prodávajícího také číslo svého bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány, nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.


     3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (objednávky zboží), a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Při odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží a kopii faktury vystavené prodávajícím jako doporučený poštovní balík zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být doručeno zpět prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě 14 dnů, určující je přitom datum doručení prodávajícímu. Dobírka nebude přijata. Akceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotřebení. Kupující zašle prodávajícímu společně se zbožím také číslo svého bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány, nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou. Jakmile převezme prodávající zboží zpět, je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající kupní ceně a to nejpozději do 30ti dnů na uvedené číslo účtu či kontaktní adresu. Náklady spojené s doručením zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující.


     Napište nám

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Chcete se s námi podělit o Vaše názory, či zkušenosti? Neváhejte a kontaktujte nás na naší emailové adrese info@bretislavkafka.cz. Každého Vašeho názoru si vážíme a pečlivě se mu věnujeme. Naší prioritou je Vaše spokojenost.Obchodní podmínky jsou platné od 11.10.2020
Motto:
"Sedare dolorem divinum opus est"
(Tišit bolest jest božské dílo)

objednávka knih Břetislava Kafky


Břetislav Kafka - knihy skladem


Copyright © 2011 - 2021 |

Břetislav Kafka - eshop

| Všechna práva vyhrazena.
kontakt: info@bretislavkafka.cz | Designed by MK.