Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů, které nám svěříte, věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, a k jakému účelu je dále využíváme. Dozvíte se také, komu můžeme vaše osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva.

I. Základní údaje o nás

Název a IČ: Ing. Michal Kadleček, IČ: 87884399 ("Správce" osobních údajů)
Sídlo: Kubištova 1100/4, Praha 4, 140 00
Internetové stránky: www.bretislavkafka.cz
email: info@bretislavkafka.cz

II. Jaké zpracováváme osobní údaje

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, neboli osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi. Patří mezi ně emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, případně i fakturační adresa;
 3. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o knihách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, včetně údajů o stavu doručení zásilek a případných reklamacích, historie objednávek a bankovní spojení (v případě platby převodem);
 4. údaje související s hodnocením knih - jméno (nebo přezdívka), email, IP, komentář;
 5. údaje o způsobu užívání našeho webu - pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics, který prostřednictvím cookies uložených na zařízení uživatele analyzuje ukazatele, jakými jsou návštěvnost jednotlivých stránek, nastavení grafického rozlišení prohlížeče a další;

III. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů:
 1. Pokud navštívíte naše internetové stránky, slouží vaše údaje pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb (v tom nám pomáhá nástroj Google Analytics využívající cookies).
 2. V případě, že u nás nakupujete, pracujeme s vašimi údaji tak, abychom mohli vyřídit vaši objednávku, chránit své právní nároky a plnit své zákonné povinnosti. S pomocí vašich údajů vás rovněž můžeme kontaktovat s nabídkou dalších zajímavých knih z našeho obchodu.
 3. Rozhodnete-li se přidat komentář k našim knihám, evidujeme vaše osobní údaje proto, abychom mohli vaše hodnocení zobrazit dalším uživatelům a zprostředkovat jim tak váš názor na knihu.
Ke zpracování vašich osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, nebo naše oprávněné zájmy.

IV. Jak dlouho vaše údaje uchováváme

 1. Údaje o návštěvnosti na našich internetových stránkách (viz. bod III.1) uchováváme po dobu 3 let.
 2. Pokud u nás nakupujete (viz. bod III.2), ukládají nám zákony (o účetnictví, o ochraně spotřebitele, atd.) uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let. Tuto lhůtu dodržujeme.
 3. Pro možnost zasílání nabídky spojené s knihami Břetislava Kafky uchováváme kontaktní údaje (viz. bod III.2) po dobu 10 let. Tuto lhůtu jsme stanovili s ohledem na výjimečnost situace, kdyby došlo k vydání nového díla souvisejícího s autorem Břetislavem Kafkou, případně k dotisku již díla nedostupného. Zasílání takových nabídek nám umožňuje "oprávněný zájem". Vy se z něj ovšem můžete kdykoliv odhlásit způsobem popsaným v těle námi zaslané nabídky.
 4. Hodnotící komentáře k našim knihám uchováváme, s ohledem na povahu zveřejněných dat, po dobu 10 let.

V. Kdo je správcem vašich osobních údajů a komu je předáváme

Při zpracovávání vašich osobních údajů plníme roli správce. Správcem je tedy Ing. Michal Kadleček (IČ: 87884399). Pro zajištění plateb, přepravy, případně dalších náležitostí vaší objednávky nám pomáhají partneři, kteří jsou tak v roli zpracovatele. Dalšími zpracovateli jsou partneři zajišťující plynulý chod, funkčnost a analytické nástroje pro naše internetové stránky.

Zmíněnými partnery jsou:
 • Česká pošta, s.p. (doručování zásilek)
 • mBank S.A. (zprostředkování plateb za zakoupené zboží)
 • ONEsolution s.r.o. (webhosting internetových stránek)
 • Google Ireland Limited (Google Analytics - analytický nástroj monitorující užívání webových stránek)

VI. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů. Můžete nás požádat o:
 • informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů
 • vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o kupní smlouvě (nákup knih) a bude proveden jen v případě, že zájem nebo povinnosti správce (např. ze zákona o účetnictví apod.) nepřevažují nad vaší ochranou soukromí
V případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

 • Nové základy experimentální psychologie
 • Kultura rozumu a vůle
 • Parapsychologie