Parapsychologie - seznam kapitol

 1. PARAPSYCHOLOGIE JE
 2. VLOHY A SCHOPNOSTI DUŠE
 3. LIDSKÉ VĚDOMÍ
  Podvědomí
  Vědomí
  Nevědomí
 4. PARANORMÁLNÍ JEVY
  Mentální úkazy
  Fyzikální úkazy
  Pořadí významu jevů
 5. MEDIUMITA
 6. PARAPSYCHOLOGICKÉ BÁDÁNÍ
 7. PROTONACE - PROSTOR - ČAS
 8. VYZAŘOVÁNÍ ENERGIE Z LIDSKÉHO TĚLA
 9. MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ
 10. TELEPATIE
 11. JASNOVIDNOST
 12. UMÍRÁNÍ A SMRT
  Zjevování zemřelých
 13. SPIRITIZMUS
  Kritické názory a podvody
  Jsou spiritistické jevy pochybné?
 14. HYPNÓZA
  Hypnologické postupy
  Léčení hypnózou
  Hypnopedie - výuka v hypnóze
 1. TĚLESNÝ MAGNETIZMUS
 2. DUŠEVNÍ PORUCHY
 3. MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ
  Zjevení Panny Marie v La Salettě
  Zjevení Panny Marie ve Fatimě
  Zjevení Panny Marie v Lurdech
  První lurdský protokol
  Druhý lurdský protokol
  Další dokumenty
 4. POKUSY A PŘÍKLADY
  Příklady protonace
  Příklady telepatie
  Příklady jasnovidnosti
  Zvláštní příklady a pokusy
  Příklady posmrtného života
  Spiritistické příklady
  Příklady magnetizmu
  Autorovy vlastní experimenty
 5. ZAMYŠLENÍ NAD ŽIVOTEM
 6. BUDOUCNOST PARAPSYCHOLOGIE
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

 • Nové základy experimentální psychologie
 • Kultura rozumu a vůle
 • Parapsychologie