Spiritistická seance v Nové Pace

Kafka na téma spiritismus a vyvolávání důchů

Doslovná citace z knihy Břetislava Kafky - Nové základy experimentální psychologie (str. 345-346).
...
V Nové Pace (ještě před první světovou válkou) jsem byl pozván ředitelem školy z Nemojova do společnosti, která chtěla večer

uspořádat spiritistickou seanci

. Společný kruh - řetěz, vytvořilo všech 11 členů. Byl jsem tehdy mladý a do jejich věci málo zasvěcený, takže jsem je požádal, abych mohl jevy sledovat pasivně. Vrcholem pokusů mělo být to, že dosud nezjištěná síla je všechny i se stolem a židlemi zvedne od země.

Nejprve se dvě média vystřídala v dlouhém řečnění o vizích svého transu, načež byl řetěz vytvořen znovu a čekalo se na vznášení. Sledoval jsem vše bedlivě a ostražitě. Bylo naprosté ticho. Viděl jsem, že se mnozí začali dívat stranou na zem, načež všichni začali schylovat hlavy ke stolu, až se ho i nosem dotýkali. V této pozici zůstalo celé shromáždění asi 6 minut, načež členové kroužku volně zvedali hlavy vzhůru, a pak rozpojili řetěz. Skoro všichni si osahávali temeno hlavy a narovnávali se. Byl jsem tázán, zda jsem sledoval, jak dlouho byli hlavami přitisknuti ke stropu, protože síla vznášení byla dnes mimořádná. Jejich otázka mě nesmírně překvapila, protože jsem viděl, že zůstali na židlích na svých místech, že se nevznášeli a u stropu nebyli. Jen hlavy měli sehnuté, až se někteří dotýkali stolu. Svému průvodci jsem řekl pravdu a společnost se mi vysmála. On mě stroze odbyl: "Vy jste spal!"

Začal jsem o těchto jevech více přemýšlet. Tato moje první zkušenost byla ranou víře ve

spiritistické jevy

. Cestou domů jsme o tom debatovali. Měl jsem tehdy už osobní zkušenosti z vlastních pokusů, takže jsem věděl, že existuje jedna... celý text v knize...
...

<<  zpět na stránku na téma Duchové
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie