Hloubka hypnózy - stupně hypnotického spánku

5 stupňů hypnotického spánku

1. stupeň

- Zemdlená víčka, nemožnost je otevřít (ne vždy), pocit únavy, končetiny lze ovládat, vědomí zachováno. Subjekt zůstává ve stavu nečinném, pozoruje, že není schopen překonat hypnotizérův vliv.

2. stupeň

- Částečné strnutí, víčka zavřená, ruce visí mdle. Zvedneme-li ruku, zůstává v dané poloze několik sekund, pak padá bezvládně k tělu. Vědomí a vzpomínky zachovány, jakož i spojení s vnějším světem.

3. stupeň

- Lehká hypnóza (částečné náměsíčnictví - somnambulizmus), citlivost zaniká, střídavá neschopnost slyšet okolí kromě hypnotizéra, kterého vnímá vždy. Vědomí zatemnělé, nemůže nám ihned po probuzení povědět, co se ve spánku dělo. Přesto nás pokusné osoby ve všech třech prvních stupních spánku ujišťují, že vůbec nespaly, že vše dělaly jen kvůli nám.

4. stupeň

- Hluboká hypnóza (úplný náměsíčný stav - somnambulizmus), naprosto zaniklá citlivost a také vědomé JÁ se všemi pěti smysly. Hlava klesá na prsa. Poodhrneme-li oční víčko, jsou oči obráceny v sloup, podráždíme-li je, nereagují. Zvedneme-li ruku nebo nohu, padají jako mrtvá hmota. Úplná nemožnost vzpomenout si po probuzení.

5. stupeň

- Kataleptický stav čili úplná strnulost, údy ztuhnou a tělo zůstává úplně studené, beze vší vlády. V tomto stavu se subjekt nesmí nechat déle než 20 minut. Delší trvání by bylo škodlivé, u některých případů by mohlo nastat i odumírání tkání. Katalepsie je samostatný druh hypnózy. Jsou tedy co do hloubky čtyři stupně, pátý je už jiného druhu


zdroj: kniha Nové základy experimentální psychologie, autor Břetislav Kafka

<<   zpět na stránku o Hypnóze
Knihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie