Vzpomínky Františka Ducháče na Břetislava Kafku

František Ducháč při rozhovoru s B. Kafkou
V době, kdy byl B. Kafka na vrcholu své badatelské činnosti, byl jeho blízkým přítelem a účastníkem celé řady jeho pokusů, pan František Ducháč, ředitel školy v Červeném Kostelci.
(na obrázku F. Ducháč a B. Kafka při jednom z rozhovorů)
Břetislav Kafka prováděl svůj výzkum se subjekty v hypnóze až do svého pozdního věku. Jeho experimenty byly natolik objevné a zajímavé, že nás dodnes nepřestávají udivovat. Když pak B. Kafka zemřel (1967), vracel se k těmto pokusům ve svých vzpomínkách jeho dlouholetý přítel pan František Ducháč.

František Ducháč byl v době Kafkovy činnosti ředitelem školy v Červeném Kostelci. Odmítl však vstoupit do KSČ, a proto byl pro režim (stejně jako Kafka) "nepohodlným". Následkem toho jej později z Kostelce přemísťovali jako řídícího učitele na řadu jiných škol. To mu však nebránilo, aby po Kafkově smrti vytvořil sérii přednášek na různá témata, ve kterých se často opíral o poznatky získané Kafkou. Jeho „semináře“ byly vždy plné a měly mezi účastníky velký ohlas, jak ostatně zmiňoval již před lety v našem rozhovoru pan Milan Beran, který se přednášek sám zúčastnil (celý rozhovor s panem Beranem naleznete zde).

Z přednášek pana Ducháče se naštěstí dochovalo několik zvukových nahrávek. O obsah některých z nich se opírá i nedávno vydaná kniha autora Jana Laštovičky - Cesta ke Světlu – Odkaz Břetislava Kafky.

Nahrávky dorazily z Chicaga

Před nedávnem jsme měli to štěstí, že nás oslovil pan Pavol Rošťák (původem z Oravy, nyní žijící v Chicagu - USA) a poskytl nám záznam z výše uvedených přednášek pana Ducháče. Na nahrávkách je seminář, který se tehdy odehrával na teologické fakultě (dříve též „bohoslovecká fakulta“) a ze záznamu je patrné, že vznikl někdy v průběhu roku 1989. Ačkoliv bylo panu Ducháčovi v té době již bezmála 85 let, z jeho projevu je cítit obdivuhodná mentální svěžest a přehled, který si ve svém věku udržoval.

Těchto přednášek se tehdy účastnil také český římskokatolický kněz pan Dušan Hladík, který dnes působí ve Spojených státech amerických. Díky němu vznikly zvukové záznamy, tehdy ještě na kotoučové magnetofonové pásky. Ty se však povedlo převést do mp3 záznamů, a tak si úryvky z těchto přednášek můžeme po letech připomenout i dnes.


O Břetislavu Kafkovi, jeho začátcích s hypnózou, vedení dílny na chrámové práce.

Pokus v Náchodě. Uspaný subjekt v hlubokém transu hraje na piano Beethovena.

B. Kafka předvádí pokusy s hypnózou v divadle v Červeném Kostelci.

Vybrané subjekty diagnostikují onemocnění na dálku. Případ městského tajemníka.


Děkujeme touto cestou panu Mons. Dušanu Hladíkovi za poskytnutí autentických nahrávek pana Ducháče, které se mu podařilo vytvořit. Zároveň velké díky patří i panu Pavlovi Rošťákovi, který si na nás vzpomněl a nahrávky nám zaslal.

Pokud by vás zajímalo více informací o komunitě Čechů a Slováků žijící v Chicagu, neváhejte navštívit odkaz na Českou katolickou misii "Velehrad" v Chicagu, případně také facebookové stránky České misie - Brookfield.

Nesmírně nás těší, že i za „velkou louží“ stále žije odkaz Břetislava Kafky a jeho objevných myšlenek.

autor: mkKnihy Břetislava Kafky

Objevte knihy Břetislava Kafky

  • Nové základy experimentální psychologie
  • Kultura rozumu a vůle
  • Parapsychologie